26 de abril de 2013

Novetats pel 2n Concurs Presentació Idees de Negoci, 2013


 L’AMPA DE L’IES HONORI GARCIA
PATROCINA DOS PREMIS VALORATS EN 200 € CADASCUN
PER ALS DOS MILLORS TREBALLS PRESENTATS D’ESO I DE CICLES I BATXILLERAT 
PER ALUMNES DEL NOSTRE CENTRE.

FALTEN POCS DIES, NO ESPERES AL FINAL.


Ernest Fenollosa - NetWorking, en l'IES Honori Garcia.

El passat dimarts 23 d'abril, ens va visitar al centre Ernest Fenollosa per realitzar una xarrada als alumnes del cicle formatiu de Comerç i Marketing. En aquesta ocasió ens va parlar dels avantatges del Networking.

En aquesta xarrada, Ernest en va comentar que el networking es una filosofia que consisteix en l´establiment d´una red professional de contactes que ens permet donar-nos a conèixer tant a nosaltres com al nostre negoci, escoltar i aprendre de la resta, i trobar possibles col.laboradors, socis o inversors.

Podríem dir que el networking es el conjunt de eines professionals i directives que permeten, mitjançant una gestió efectiva dels contactes, una important millora de les habilitats i resultats professionals.
El networking facilita els contactes professionals necessaris que aporten un valor afegit a les organitzacions empresarials mitjançant idees, consells, informació, col.laboracions, etc
 
Es una eina que ens servirà per:
- Donar-nos a conèixer amb idea del desenvolupament professional
- Relacionar-nos amb els nostres clients
- Donar a conèixer nous productes, serveis, idees o empreses
- Detectar oportunitats de negoci
- Coneixer a potencials clients o socis comercials

Volem agrair la presencia i compromís d´Ernest Fenollosa per la seva xarrada i atenció.23 de abril de 2013

En la Ser de la Vall d'Uixó los alumnos finalistas del Concurso Generación Euro, del IES Honori Garcia.


El pasado día 17 de abril, los alumnos finalistas del Concurso de Generación Euro,del Banco de España, estuvieron en la emisora de la Cadena Ser en la Vall d'Uixó.
Los componentes del equipo formado por alumnos del Ciclo de Comercio del IES Honori Garcia, tuvieron una grata experiéncia al ser entrevistados por la Javier, periodista de ésta emisora en la Vall.
Sofia Pérez
Paola Domínguez
Javier Pérez
David Segarra
Pablo López
Fueron acompañados por los profesores
Carles Roger y Pepe Franch.

Alumnos del IES Honori Garcia finalistas en el Concurso Generación Euro, en los medios de comunicación

El pasado día 18 de Abril, salimos en el periódico Levante de Castellón con motivo de ser finalistas en el Concurso Generación Euro, que organiza en BanCo de España y el Banco Central Europeo.
El equipo de alumnos del Ciclo de Comercio del IES Honori Garcia, están muy contentos de llegar a la final y estar entre los cinco finalistas de toda España.

Les felicitamos y ahora a esperar la gran final.

7 de abril de 2013

El PQPI, en l'IES Honori Garcia


INFORMACIÓ DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ


QUÈ SÓN?
Són programes integrats per continguts curriculars de la formació bàsica, adaptada a les necessitats específiques de l’alumnat que, o bé corre el risc d’abandonar l’ensenyament reglat, o bé ja ho ha fet sense haver aconseguit els objectius previstos en l’Educació Secundària Obligatòria.
QUI SÓN ELS DESTINATARIS?
  •        Els joves majors de 16 anys, complits fins al 31 de desembre de l’any d’inici del programa que no hagen obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO)
  •        Per als programes de la modalitat d’aula (els que tenim a l’institut) i aula polivalent, la dita edat podrà reduir-se a 15 anys per aquells alumnes que, una vegada cursat segon d’ESO, no estiguen en condicions de promocional a tercer, hagen repetit ja una vegada en l’etapa d’ESO i voluntàriament decidisquen la seua incorporació, requerint-se avaluació acadèmica, informe psicopedagògic, compromís explícit de l’alumne i en el cas que fora possible, dels pares o tutors legals i l’informe de la inspecció educativa.
 
QUINES SÓN LES FINALITATS?
a) Professionalitzadora: desenrotllar capacitats i destreses suficients perquè l’alumnat aconseguisca una qualificació de nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals (CNQP) i una inserció sociolaboral satisfactòria d’acord amb les seues possibilitats i expectatives personals.
b) Madurativa: refermar les competències pròpies de la formació bàsica de l’ESO amb l’objecte d’afavorir el desenrotllament positiu i la maduresa de l’alumnat per mitjà d’un clima educatiu de suport i orientació.
c) Propedèutica: completar la formació bàsica per a possibilitar l’accés a un cicle formatiu de grau mitjà o, si és el cas, l’obtenció del títol de Graduat en ESO que els permeta desenrotllar un projecte de vida personal, social i professional satisfactori.
 
QUINA ÉS L’ESTRUCTURA CURRICULAR?
PRIMER NIVELL: horari setmanal de 30 hores lectives. Amb els components curriculars següents:
Mòduls específics referits a les unitats de competència corresponents a qualificacions de nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals (CNQP). Segons l’especialitat del PQPI. Ocuparà 15 hores setmanals.
Mòdul de formació en centres de treball. Pràctiques durant un mes de l’últim trimestre del curs. Ocuparà un màxim de 150 hores de tot el curs.
Mòduls formatius de caràcter general. Orientats a la millora de les competències bàsiques i del grau d’accés al treball de l’alumnat. Ocuparan 9 hores de l’horari setmanal. Seran preceptius els següents mòduls: Lingüísticosocial, Cientificomatemàtic, Formació i Orientació Laboral i Prevenció de Riscos Laborals i Qualitat Mediambiental.
Mòduls optatius que completen l’horari setmanal: Algun dels següents: Activitat Física i Esport, Noves Tecnologies, Espanyol per a estrangers, Anglès aplicat a la qualificació professional i qualsevol altre que s’adapte a les necessitats específiques de l’alumnat.
SEGON NIVELL: es realitzarà una vegada s’haja superat el primer nivell amb horari setmanal de 30 hores. Estarà integrat pels següents mòduls:
Mòduls dirigits a l’obtenció del títol de graduat en ESO, que s’organitzaran entorn dels àmbits següents: Comunicació, Social i Cientificomatemàtic.
Mòduls específics complementaris o mòduls associats a la qualificació corresponent com a opció motivadora per a l’alumnat
 
QUINA TITULACIÓ S’OBTÉ?
a) Si es supera tots els mòduls obligatoris d’un PQPI obtindre una Certificació Acadèmica que donarà dret a:
  •        L’expedició del certificat o acreditació de competències professionals adquirides
  •        La convalidació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà
  •        L’accés al segon nivell del PQPI
b) La superació de tots els mòduls voluntaris (de primer i segon nivell) donarà dret al títol de Graduat en ESO.
 
QUINES MODALITATS HI HAN?
  •        Aules de qualificació professional inicial: Dirigides a jovents escolaritzats. Se imparteix en centres docents autoritzats i la seua durada es de dos cursos.
  •       Tallers de qualificació professional inicial: Dirigits a jovents, preferentment desescolaritzats. S’imparteix en entitats sense ànim de lucre, entitats territorials i centres docents i la seua durada és d’u o dos cursos.
  •        Programes de qualificació professional inicial especial : Va dirigit als joves amb necessitats educatives especials, temporals o permanents, el nivell d’autonomia dels qual els permeta realitzar aquesta acció formativa i accedir i mantindre un lloc de treball. S’imparteix en centres docents i en entitats especialitzades
  •        Programes polivalents: aules i tallers: Dirigits als joves desescolaritzats que desitgen una ràpida inserció laboral. S’imparteix en entitats autoritzades pel SERVEF. Inclou un període de contractació laboral.
 
QUINA ÉS L’OFERTA DE PQPI'S
En la modalitat d’Aules de qualificació professional inicial:
1. Operacions auxiliars de servicis administratius i generals (Administració)

1 de abril de 2013

2n. Concurs Presentació Idees de Negoci 10:10 "2013"
TERMINIS:
Publicació de les bases: 01.02.13
Inici presentació propostes: 01.02.13
Finalització presentació propostes: 30.04.13
Comunicació de les sis propostes finalistes: 31.05.13
Defensa del projecte davant del jurat i entrega de premis: 21.06.13
En el Teatre "Carmen Tur" de la Vall d'Uixó.

Códigos QR / Qr Codes