EN VALENCIÀTRADUCTORS:
http://www.softcatala.org/corrector
http://www.softcatala.org/traductor

NORMATIVA:
ORDE 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que
faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües
estrangeres en les ensenyances no universitàries en la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/18/pdf/2013_3662.pdf

No hay comentarios:

Publicar un comentario