9 de mayo de 2017

CONVOCADES PROVES D’ACCÉS A CICLES DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR GENERALITAT VALENCIANA.

Calendari Proves d’Accés 2017


        INSCRIPCIÓ: del 17 de maig al 31 de maig de 2017, els dos inclosos.
  • SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ per a fer la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
  • SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ per a fer la prova d’accés a cicles formatius de grau superior.
  • Publicació llistats alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 7 de juny de 2017
  • Publicació llistes provisionals d’admesos: 7 de juny de 2017
  • Publicació llistes definitives d’admesos i exclosos: 14 de juny de 2017
  • PROVES GRAU MITJÀ: 19 de juny de 2017.
  • PROVES GRAU SUPERIOR: 20 de juny de 2017
  • Publicació llistes provisionals qualificacions prova grau mitjà i grau superior: 28 de juny de 2017
  • Termini d’entrega documentació justificativa prova grau mitjà i prova grau superior: del 17 de maig al 5 de juliol de 2017, els dos inclosos.
  • Publicació llistes definitives i entrega de certificats prova grau mitjà i superior: 7 de juliol de 2017

No hay comentarios:

Publicar un comentario